Om foreningen

Om foreningen

Bebyggelsen er beliggende på Sabro Vænge 59-111 og består af 27 individuelle boliger som 1 og 2 plans boliger i tæt, lav bebyggelse.

 

Foreningen er stiftet i maj 1989 og byggeriet påbegyndt straks herefter. Bebyggelsen blev opført i to etaper, hvor etape 1 (den nordlige del) var indflytningsklar i oktober 1989 og etape 2 (den sydlige del) var indflytningsklar i december samme år.

Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue og er opført af B.N.Typehuse A/S. Byggeriet, der opført med offentlig støtte, er finansieret ved andelshavernes indskud samt ved optagelse af realkreditlån i Realkredit Danmark. Lånet var et såkaldt indekslån, hvor renteudgifterne blev betalt fuldt ud af offentlige tilskud. Dette lån er nu indfriet.

I forbindelse med en byggeskade var det nødvendigt at optage et nyt lån til dækning af foreningens egne omkostninger ved sagen. Dette lån er efterfølgende omlagt til et lån i Nykredit.

 

Foreningen er selvadministrerende og den daglige drift varetages af bestyrelsen, der er valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling, hvor hver andelshaver har én stemme. På generalforsamlingen godkendes årsregnskab for det foregående år samt budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af huslejen.

 

Huslejen er delt op på boligydelse (ejendomsskat, forsikringer, renter og afdrag på lån), fællesudgifter (administration, renovation, pasning af de grønne områder m.m.) samt vedligeholdelse (ejendommens drift).

Boligydelse samt vedligeholdelse fastsættes ud fra fordelingstal medens fællesudgifter fordeles ligeligt på boligerne. Der er udarbejdet driftsplaner og der foretages løbende vedligehold i overensstemmelse hermed.

 

Herudover betaler den enkelte efter forbrug for el, vand og fjernvarme direkte til de respektive værker.

I foreningen er der mulighed for, at få TV og bredbånd fra youSee mod ekstra betaling.

 

 

Type

A

B

C

D

E

 

Samlet husleje

3.642 kr.

2.986 kr.

3.244 kr.

2.475 kr.

3.244 kr.

 

pr. maj 2018


Boligydelsen anvendes til nedbringelse af realkreditlån og fællesudgiften anvendes til administration samt drift af foreningen, herunder pasning af de grønne områder. Endelig fortages der en henlæggelse til veligehold af bygninger m.v.

Herudover betaler den enkelte efter forbrug for el, vand og fjernvarme direkte til de respektive værker


I foreningen er der mulighed for, at få TV og bredbånd fra Yousee mod ekstra betaling.


Der er udarbejdet driftsplaner og der er løbende fortaget vedligehold i overensstemmelse hermed.


Foreningens drift varetages i hverdagen af bestyrelsen.