Om foreningen

Om foreningen

Bebyggelsen er beliggende på Sabro Vænge 59-111 og består af 27 individuelle boliger som 1 og 2 plans boliger i tæt, lav bebyggelse.

 

Foreningen er stiftet i maj 1989 og byggeriet påbegyndt straks herefter. Bebyggelsen blev opført i to etaper, hvor etape 1 (den nordlige del) var indflytningsklar i oktober 1989 og etape 2 (den sydlige del) var indflytningsklar i december samme år.

Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue og er opført af B.N.Typehuse A/S. Byggeriet, der opført med offentlig støtte, er finansieret ved andelshavernes indskud samt ved optagelse af realkreditlån i Realkredit Danmark. Lånet var et såkaldt indekslån, hvor renteudgifterne blev betalt fuldt ud af offentlige tilskud. Dette lån er nu indfriet.

I forbindelse med en byggeskade var det nødvendigt at optage et nyt lån til dækning af foreningens egne omkostninger ved sagen. Dette lån er efterfølgende omlagt til et lån i Nykredit.

 

Foreningen er selvadministrerende og den daglige drift varetages af bestyrelsen, der er valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling, hvor hver andelshaver har én stemme. På generalforsamlingen godkendes årsregnskab for det foregående år samt budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af huslejen.

 

Huslejen er delt op på boligydelse (ejendomsskat, forsikringer, renter og afdrag på lån), fællesudgifter (administration, renovation, pasning af de grønne områder m.m.) samt vedligeholdelse (ejendommens drift).

Boligydelse samt vedligeholdelse fastsættes ud fra fordelingstal medens fællesudgifter fordeles ligeligt på boligerne. Der er udarbejdet driftsplaner og der foretages løbende vedligehold i overensstemmelse hermed.

 

Herudover betaler den enkelte efter forbrug for el, vand og fjernvarme direkte til de respektive værker.

I foreningen er der mulighed for, at få TV og bredbånd fra youSee mod ekstra betaling.

 

 

     Type    Samlet husleje, pr. 2023 


     A          4.078 kr.

     B          3.343 kr.

     C          3.644 kr.

     D          2.807 kr.

     E          3.644 kr.

Som andelshaver bliver men medejer af foreningens ejendom og erhverver brugsretten til en nærmere bestemt bolig. Dvs. vi som andelshavere ejer og driver foreningen og samtidigt lejer vi den enkelte bolig på de aftalte vilkår. Alle har derfor en naturlig interesse i, at ejendommen er godt vedligeholdt og at omgivelserne altid er pæne. Slikpapir, tomme dåser og cigaretskod hører ikke hjemme på vores område.

 

Det påhviler den enkelte andelshaver selv at foretage den indvendige vedligeholdelse af boligen, medens foreningen står for den udvendige bygningsvedligeholdelse f.eks. murer, tømrer og maler.

Ligeledes påhviler det den enkelte andelshaver selv at holde haverne, hække og græs ud til fortovet.

 

Hvis man har fysikken til det, hører det med til livet som andelshaver at deltage i de 2-3 årlige arbejdsdage, hvor fællesarealerne bliver trimmet. Når kræfterne lægges sammen kan vi udrette meget og arbejdet er som regel overstået på et par timer.

Desværre respekterer ukrudtet ikke disse arbejdsdage, så der er også brug for en indsats på andre tidspunkter. Her kan den enkelte andelshaver frit tage fat, hvis man har tid og lyst.

 

Endelig er der det sociale fællesskab, som har gode betingelser i foreningen. Der laves fælles arrangementer, nogen har faste kaffeklubber eller dyrker fælles interesser f.eks. petanque. Der er aldrig langt til vennetjenester, en kørelejlighed eller bare et godt råd.